Dječji vrtić Topusko, adresa: Školska 10; – Telefon: 044/885-218

Godine 1995. u Topuskom se otvara Dječji vrtić, koji je prva takva ustanova koja se otvara na oslobođenom području Sisačko-moslavačke županije.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godine. E-mail: djecji.vrtic.topusko1@sk.t-com.hr

Financijski izvještaj za 2020. godinu. Financijski plan za 2021., obračun s 31.12. 2020. i svi ostali dokumenti Dječjeg vrtića Topusko.

Djevojčice

Dječji vrtić Topusko trenutno pohađaju 23 djevojčice.

Dječaci

Dječji vrtić Topusko pohađa 18 dječaka.

Ravnateljica

Ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko je Vesna Bijelić.